Meandar je geografski pojam za zavojito korito rijeke koje krivuda u obliku slova - S -. Naziv je dobio po rijeci Meandri[1] u Turskoj (tur.: Büyük Menderes). Meandar može biti i naziv za same okuke krivudave rijeke.

Meandri na rijeci Cauto na Kubi
Razvoj meandra

Obično se javlja kod ravničarskih tokova a nastaje erozivnim djelovanjem vodene struje na zemljište uz korito rijeke. Voda se ne kreće pravolinijski već vrtložno i po inerciji. Zbog ovoga erozija djeluje na pojedine tačke korita različito. Najslabije je djelovanje duž konveksnih, a najjače duž konkavnih stranica. Voda postupno ruši konkavne obale, i vremenom se dobija oblik meandra.

Izuzetak je uklješteni meandar, koji nastaje u planinama obilaskom vrhova, pa zato krivuda.

Na meandru se razlikuje vrat (najkraći razmak između konkavnih obala jednog meandra) i dužina - udaljenost na rijeci od početka do završetka vrata. Za vrijeme poplave voda preljeva meandar, pa voda poteče kraćim putem. Tako odsječeni meandri se pretvaraju u riječno jezero.

Korištena literatura

uredi
  • Vojna enciklopedija, Beograd, 1973., knjiga peta, strana 358.


  1. ^ "Definition of MEANDER". www.merriam-webster.com (jezik: engleski). Pristupljeno 8. 12. 2020.