Portret (francuski: portrait) u likovnim umjetnostima prikazivanje individualnog izgleda određenog čovjeka. Tokom historije ljudski portret je bio ne samo jedan od prvih nego najvećim dijelom i jedan od najvažnijih likovnih motiva u umjetnosti.

Mona Lisa, Leonardo da Vinci, cca. 1503–1507, ulje na drvu, Louvre, Pariz.
Autoportret, Vincent van Gogh

Portretist je likovni umjetnik koji preko originalnog fizičkog oblika lica donosi i originalan psihološki lik pojedinca. Portretist je poseban, psihološki nadaren crtač, slikar ili kipar koji likovnim sredstvima: crtom, bojom i volumenom umije pronaći u licu čovjeka vizualnu originalnost kojom se jedna osoba razlikuje od druge – karakterizacija.

Prema pristupu modelu razlikujemo tri vrste portreta: idealni, naturalistički i realni.

Nadalje, sa obzirom na odnos slikara i modela portret može biti: intiman i reprezentativan.

Autoportret je umjetnikov prikaz samoga sebe.

Razvoj portreta uredi

Također pogledajte uredi

Vanjski linkovi uredi