Lihenologija

nauka o lišajevima

Lihenologja je biološka nauka o lišajimasimbiotskim organizmima, nastalim spajanjem mikroskopskih algi (ili cijanobakterija) i hifa (filamenata) gljiva.[1]

Lišaji na kamenju
Evernia prunastri, poznata kao hrastov lišaj

Studije lišajeva crpe znanja iz nekoliko disciplina: mikologija, fikologija, mikrobiologija i botanika, a istraživači lihenologije su poznati kao lihenolozi.

Taksonomija (biologija) lišajeva je prvi put intenzivno istraživana u Švedskoj. Botaničar Erik Acharius poznat je kao "otac lihenologije". Acharius je bio učenik Carla von Linnéa.

Kasnije se u lihenologiju uključuju američki naučnici Vernon Ahmadjian i Edward Tuckerman i ruski evolucijski biolog Konstantin Merezhkovsky, kao i amateri, kao što je Louisa Collings.

Također pogledajte uredi

Reference uredi

  1. ^ Sofradžija A., Šoljan D., Hadžiselimović R. (2004): Biologija 1. Svjetlost, Sarajevo, ISBN 9958-10-686-8.