Kupa (slovenski Kolpa) je rijeka čiji je izvor i ušće u Hrvatskoj, a dijelom svog toka čini državnu granicu između Hrvatske i Slovenije. Područje uz rijeku Kupu naziva se Pokuplje.

Kupa
Kupa-Karlovac.jpg
DržaveSlovenija, Hrvatska
Dužina296 km
IzvorNacionalni park Risnjak Gorski Kotar, Hrvatska
NV izvora321 m m
Ušćeu Savu kod Siska
SlivSava
Prosječni protok283 m3/s
Površina sliva10.032 km3 km2
PritokeČabranka, Kupica, Lahinja, Dobra, Korana, Utinja, Kupčina, Trepča, Glina, Odra

Opis tokaUredi

 
Kupa kod Siska
 
Kupa na granici Hrvatske i Slovenije
 
Vodopad na Kupi

Rijeka Kupa izvire iz krškog jezerca u Nacionalnom parku Risnjak kod mjesta Razloge u Gorskom kotaru. Oko 100 metara nizvodno sa desne strane prima vodu povremenog bujičnog potoka Krašićevica, a dalje sa ljeve strane povremenog toka Sušice i skreće prema sjeveroistoku, a zatim prema sjeveru. Ispod izvora Kupa je brza rijeka, dok se nakon nekoliko kilometara smiruje i postaje mirna rijeka ispresjecana mnogim vještačkim slapovima koji su u prošlosti služili za pokretanje vodenica. Granična rijeka postaje na ušću lijeve pritoke Čabranke u Kupu.

U svom gornjem toku, Kupa se probija kroz šumovit kanjon. Na nekim se mjestima kanjon proširuje te se tamo nalaze njive i polja. Sljedeća veća rijeka koja se ulijeva u Kupu je Lahinja.

Kupa kod Ozlja ulazi u svoj ravničarski tok. Zatim stiže do Karlovca gdje se sa desne strane uliva rijeka Dobra, a ubrzo nakon toga i Korana. Kasnije se u Kupu još ulivaju rijeke Kupčina sa ljeve i Glina sa desne strane. Nedaleko od svog ušća u rijeku Savu kod grada Siska u Kupu se sa ljeve strane uliva još i rijeka Odra.

Ukupna dužina toka rijeke Kupe je 296 kilometara, a plovna je na dužini od 136 kilometara (od ušća u Savu do Karlovca).

ZanimljivostiUredi

Na rijeci Kupi postoji samo jedna hidroelektrana u gradu Ozlju koju je konstruisao Nikola Tesla.[nedostaje referenca]