Nadmorska visina

Termin nadmorska visina odnosi se na visinu iznad zemlje u odnosu na prosječan nivo mora.

Kod opisivanja geografskih objekata, kao što su planine, na topografskoj karti, varijacije u visini označene su izohipsama, a vrhovi planina pomoću tačke uz koju je navedena visina u metrima.

Koncept srednjeg nivoa mora sam je po sebi vještački zbog toga što zbog stalnih varijacija nije moguće odrediti srednji nivo mora na cijeloj planeti, pa čak ni na manjem području. More je u stalnom kretanju, usljed plime i oseke, promjene atmosferskog pritiska i drugih slabijih utjecaja.

Zbog toga se često za srednji nivo mora uzima neka obližnja referentna tačka, na kojoj je dugotrajnim mjerenjem izmjeren srednji nivo mora.


Nedovršeni članak Nadmorska visina koji govori o geografiji treba dopuniti. Dopunite ga prema pravilima Wikipedije.