Kotar Jastrebarsko

Kotar Jastrebarsko (mađ. Jaskai járás, njem. Stuhlbezirk Jastrebarsko) historijska je administrativno-teritorijalna jedinica (kotar) u sastavu Županije Zagreb, Kraljevina Hrvatska i Slavonija, u ugarskom dijelu dualne Austro-Ugarske monarhije. Sjedište kotara nalazilo se u Jastrebarskom. Područje nekadašnjeg kotara Jastrebarsko danas se, u cjelini, nalazi u sastavu Hrvatske, osim naselja Drage koje je poslije Drugog svjetskog rata ušlo u sastav Slovenije.

Jastrebarsko, sjedište nekadašnjeg istoimenog kotara

Geografija uredi

Kotar Jastrebarsko nalazio se u središnjem dijelu Hrvatske, jugozapadno od Zagreba. Graničio se sa kotarevima Karlovac, Pisarovina i Samobor u istoj županiji Zagreb, te na sjeveru sa austrijskim krunskim zemljama Kranjskom i Štajerskom.

Stanovništvo uredi

Na popisu stanovništva 1910. godine, Kotar Jastrebarsko je imao 39.110 stanovnika, od čega u sjedištu kotara Jastrebarskom 1.565.[1]

Kotar Jastrebarsko
jezik vjera

ukupno: 39,110

  Hrvatski 38,589 (98,66%)
  Slovenski 235 (0,60%)
  Srpski 64 (0,16%)
  Mađarski 42 (0,10%)
  Njemački 40 (0,10%)
  Češki 10 (0,02%)
  Italijanski 10 (0,02%)
  Slovački 10 (0,02%)
  Rumunski 1 (0,00%)
  Rusinski 1 (0,00%)
  ostali 108 (0,27%)
<div style="border:solid transparent;position:absolute;width:100px;line-height:0;<div style="border:solid transparent;position:absolute;width:100px;line-height:0;<div style="border:solid transparent;position:absolute;width:100px;line-height:0;<div style="border:solid transparent;position:absolute;width:100px;line-height:0;

total: 39,110

  Rimokatolici 31,989 (81,79%)
  Grkokatolici 7,005 (17,91%)
  Pravoslavci 64 (0,16%)
  Jevreji 44 (0,11%)
  Luterani 3 (0,00%)
  Kalvinisti 2 (0,00%)
  ostali 3 (0,00%)
  - (-%)
  - (-%)
  - (-%)
  - (-%)

Administrativna podjela uredi

Kotar Jastrebarsko, bio je podijeljen na Upravne općine (skraćeno U.o.), a upravne općine su se dalje dijelile na Porezne općine (skraćeno P.o.) sa pripadajućim naseljima i dijelovima naselja, odn. zaselcima.

Upravne općine uredi

Kotar Jastrebarsko - Upravne općine
Upravna općina Stanovništvo (1910) Pripadajuće Porezne općine
Cvetković 1.670 Cvetković, Domagović
Jastrebarsko 1.565 Jastrebarsko
Kalje 5.388 Budinjak, Grabar, Kalje, Pećno, Poklek, Žumberačko Mrzlo Polje, Žumberačko Željezno, Žumberak
Klinča Sela 3.515 Klinča Sela, Zdenčina
Krašić 6.770 Brlenić, Ferenci, Gornja Kupčina, Krašić, Mirkopolje, Podbrežje, Pribić, Vrhovac, Zajačko Selo, Zaluka
Petrovina 3.071 Petrovina, Slavetić, Volavje
Plešivica 3.740 Desinec, Plešivica, Plešivička Reka
Sošice 6.060 Brašljevica, Kostanjevac, Mahovljić, Malinci, Sekulić, Sošice
Sveta Jana 3.212 Sveta Jana
Vivodina 4.119 Donji Lović, Prekrižje, Vivodina, Vivodinsko Dvorišće

Porezne općine uredi

Kotar Jastrebarsko - Porezne općine
Porezna općina Stanovništvo (1910) Pripadajuća naselja i dijelovi naselja (sa brojem stanovnika u zagradi) Napomena
Cvetković 1.184 Cvetković (990), Čabdin (194)
Domagović 486 Domagović (486)
Jastrebarsko 1.565 Jastrebarsko (1.565)
Budinjak 642 Bratelji (45), Budinjak (33), Cerovica (73), Osunja (131), Sječevac (79), Žumberački Osredek (76), Žumberačko Novo Selo (205) Žumberački Osredek se sada iskazuje pod imenom Osredek Žumberački; Žumberačko Novo Selo se sada iskazuje pod imenom Novo Selo Žumberačko
Grabar 769 Dane (125), Delivuki (60), Đurašini (28), Grabar (57), Herakovići (20), Jelenići (53), Pavkovići (41), Šimraki (96), Šobatovići (16), Višoševići (24), Žumberački Brezovac (66), Žumberački Pavlanci (27), Žumberački Rajići (41), Žumberački Tisovac (115) Delivuki, Đurašini, Herakovići, Jelenići, Šobatovići i Žumberački Rajići su dijelovi sadašnjeg naselja Golubići; Grabar se sada iskazuje pod imenom Golubići; Šimraki su od 1953. samostalno naselje; Pavkovići, Višoševići i Žumberački Pavlanci su dijelovi sadašnjeg naselja Brezovac Žumberački; Žumberački Brezovac se sada iskazuje pod imenom Brezovac Žumberački; Žumberački Tisovac se sada iskazuje pod imenom Tisovac Žumberački
Kalje 974 Gornja Vas (226), Grgetići (45), Grič (59), Hartje (148), Kalje (211), Petričko Selo (133), Tomaševci (152)
Pećno 573 Čučići (116), Grubač (58), Pećno (45), Posinak (38), Stijići (74), Žumberački Đurići (46), Žumberački Goljak (51), Žumberački Staničići (87), Žumberački Vranjak (58) Grubač, Posinak i Stijići su dijelovi sadašnjeg naselja Pećno; Žumberački Đurići su dio sadašnjeg naselja Čučići; Žumberački Goljak je dio sadašnjeg naselja Staničići Žumberački; Žumberački Staničići se sada iskazuju pod imenom Staničići Žumberački; Žumberački Vranjak se sada iskazuje pod imenom Vranjak Žumberački
Poklek 533 Kravljak (101), Poklek (174), Stojdraga (193), Stojdraški Osredek (17), Žumberačko Selce (48) Stojdraški Osredek je dio sadašnjeg naselja Stojdraga; Žumberačko Selce se sada iskazuje pod imenom Selce Žumberačko
Žumberačko Mrzlo Polje 512 Glušinja (119), Javor (93), Višći Vrh (139), Žumberačko Mrzlo Polje (161) Žumberačko Mrzlo Polje se sada iskazuje pod imenom Mrzlo Polje Žumberačko
Žumberačko Željezno 772 Drašći Vrh (167), Markušići (148), Veliki Vrh (162), Vukovo Brdo (85), Žumberačko Željezno (210) Žumberačko Željezno se sada iskazuje pod imenom Željezno Žumberačko
Žumberak 613 Kupčina (207), Stupe (198), Žumberački Stari Grad (124), Žumberak (84) Kupčina se sada iskazuje pod imenom Kupčina Žumberačka; Žumberački Stari Grad se sada iskazuje pod imenom Stari Grad Žumberački
Klinča Sela 2.814 Beter (265), Goli Vrh (205), Gonjeva (120), Klinča Sela (425), Kozlikovo (115), Okićka Poljanica (165), Okićka Sveta Marija (136), Okićko Orešje (132), Popov Dol (23), Purgarija (370), Repišće (279), Stankovo (468), Tržić (111) Okićka Poljanica se sada iskazuje pod imenom Poljanica Okićka; Okićka Sveta Marija se sada iskazuje pod imenom Novo Selo Okićko; Okićko Orešje se sada iskazuje pod imenom Orešje Okićko; Popov Dol je u 1953. ukinut i priključen Novom Selu Okićkom; Purgarija je u 1948. ukinuta i podijeljena na dva naselja: Donja Purgarija i Gornja Purgarija
Zdenčina 701 Zdenčina (701) U 1931. ukinuta i podijeljena na dva naselja: Donja Zdenčina i Gornja Zdenčina
Brlenić 297 Brlenić (297)
Ferenci 158 Ferenci (158)
Gornja Kupčina 806 Gornja Kupčina (360), Pesak (99), Vukšin Šipak (347)
Krašić 1.783 Brezarić (383), Hrženik (301), Krašić (863), Krnežići (103), Krupače (79), Kučer (54)
Mirkopolje 144 Mirkopolje (144)
Podbrežje 440 Podbrežje (440)
Pribić 2.043 Crkveni Pribić (286), Dol (404), Hruškovrh (48), Hutin (298), Pribić (478), Pribićke Rude (152), Pribićki Kostel (122), Pribićki Strmac (125), Svrževo (130) Crkveni Pribić se sada iskazuje pod imenom Pribić Crkveni; Hruškovrh je dio sadašnjeg naselja Hutin; Pribićke Rude se sada iskazuju pod imenom Rude Pribićke; Pribićki Kostel se sada iskazuje pod imenom Kostel Pribićki; Pribićki Strmac se sada iskazuje pod imenom Strmac Pribićki
Vrhovac 569 Grandić–breg (92), Vrhovac (477) Grandić–breg se sada iskazuje pod imenom Grandić Breg
Zajačko Selo 330 Požun (84), Vrhovački Sopot (120), Zajačko Selo (126)
Zaluka 200 Škaljevica (97), Zaluka (103)
Petrovina 628 Brezari (118), Petrovina (510)
Slavetić 1.604 Brebrovac (190), Dragovanšćak (190), Goljak (283), Hrašća (295), Hrlići (26), Okrug (8), Rastoki (95), Slavetić (380), Slavetićki Gračac (89), Tihočaj (48) Dragovanšćak se sada iskazuje pod imenom Dragovanščak; Hrlići su u 1953. ukinuti i priključeni Brebrovcu; Okrug je u 1953. ukinut i priključen Slavetiću; Slavetićki Gračac se sada iskazuje pod imenom Gračac Slavetićki;
Volavje 839 Črnilovac (132), Petrovinski Novaki (247), Volavje (460) Črnilovac se sada iskazuje pod imenom Črnilovec; Petrovinski Novaki se sada iskazuju pod imenom Novaki Petrovinski;
Desinec 1.308 Donji Desinec (511), Gornji Desinec (287), Lokošin Dol (73), Prhoč (202), Vlaškovec (235) Prhoč se sada iskazuje pod imenom Prhoć;
Plešivica 1.127 Jurjevčani (274), Plešivica (201), Prekrižje (56), Prilipje (318), Vranov Dol (278) Prekrižje se sada iskazuje pod imenom Prekrižje Plešivičko
Plešivička Reka 1.305 Pavlovčani (230), Plešivička Reka (614), Plešivički Breznik (163), Plešivičko Hrastje (111), Zdihovo (187) Plešivička Reka je u 1948. ukinuta i podijeljena na dva naselja: Donja Reka i Gornja Reka; Plešivički Breznik se sada iskazuje pod imenom Breznik Plešivički; Plešivičko Hrastje se sada iskazuje pod imenom Hrastje Plešivičko
Brašljevica 790 Badovinci (290), Brašljevica (152), Dančulovići (162), Kašt (186)
Kostanjevac 850 Jurkovo Selo (266), Kostanjevac (357), Žamarija (72), Žumberačko Begovo Brdo (155) Žumberačko Begovo Brdo se sada iskazuje pod imenom Begovo Brdo Žumberačko;
Mahovljić 1.081 Donji Oštrc (410), Gornji Oštrc (339), Radinovo Brdo (129), Tupčina (203)
Malinci 864 Dragoševci (190), Kamenci (107), Keseri (51), Kunčani (109), Liješće (243), Malinci (164)
Sekulić 1.233 Bulići (101), Drage (171), Kuljaji (56), Pilatovci (151), Radatovići (327), Sekulić (150), Žumberački Doljani (148), Žumberački Goleši (48), Žumberački Popovići (81) Sekulić se sada iskazuje pod imenom Sekulići; Žumberački Doljani se sada iskazuju pod imenom Doljani Žumberački; Žumberački Goleši se sada iskazuju pod imenom Goleši Žumberački; Žumberački Popovići se sada iskazuju pod imenom Popovići Žumberački
Sošice 1.242 Crnik (111), Jezernice (111), Plavci (76), Sopote (191), Sošice (459), Visoče (127), Žumberački Kordići (75), Žumberačko Reštovo (92) Crnik se sada iskazuje pod imenom Cernik; Visoče se sada iskazuju pod imenom Visoće; Žumberački Kordići se sada iskazuju pod imenom Kordići Žumberački; Žumberačko Reštovo se sada iskazuje pod imenom Reštovo Žumberačko
Sveta Jana 3.212 Belčići (169), Celinšćaki (139), Dolanjski Jarak (84), Grabarak (39), Ivančići (464), Kupeč–dol (223), Lanišće (49), Malunje (349), Miladini (129), Paljugi (110), Prodin–dol (246), Redovje (46), Srednjak (113), Sveta Jana (209), Svetojanska Draga (392), Svetojanski Bukovac (168), Špigelski Breg (51), Toplice (232) Celinšćaki se sada iskazuju pod imenom Celine; Kupeč–dol se sada iskazuje pod imenom Kupeć Dol; Prodin–dol se sada iskazuje pod imenom Prodin Dol; Sveta Jana se sada iskazuje pod imenom Gorica Svetojanska; Svetojanska Draga se sada iskazuje pod imenom Draga Svetojanska; Svetojanski Bukovac se sada iskazuje pod imenom Bukovac Svetojanski
Donji Lović 721 Donji Lović (50), Furjanići (78), Galezova Draga (37), Vivodinski Gorniki (87), Vivodinski Obrež (171), Vivodinsko Cerje (61), Vrškovac (237) Vivodinski Gorniki se sada iskazuju pod imenom Gorniki Vivodinski; Vivodinski Obrež se sada iskazuje pod imenom Obrež Vivodinski; Vivodinsko Cerje se sada iskazuje pod imenom Cerje Vivodinsko
Prekrižje 1.764 Barovka (91), Careva Draga (33), Čunkova Draga (95), Donje Prekrižje (209), Gornje Prekrižje (208), Jezerine (102), Konjarić–vrh (161), Kurpezova Gorica (58), Medvenova Draga (94), Novaković–gorica (43), Prekriška Bukovica (156), Prekriška Cerovica (6), Prekriški Lović (313), Prvinci (69), Radina Gorica (103), Vlašić–brdo (23) Konjarić–vrh se sada iskazuje pod imenom Konjarić Vrh; Medvenova Draga se sada iskazuje pod imenom Medven Draga; Novaković–gorica je u 1953. ukinuta i priključena Bukovici Prekriškoj; Prekriška Bukovica se sada iskazuje pod imenom Bukovica Prekriška; Prekriška Cerovica je dio sadašnjeg naselja Prvinci; Prekriški Lović se sada iskazuje pod imenom Lović Prekriški; Vlašić–brdo se sada iskazuje pod imenom Vlašić Brdo
Vivodina 1.143 Belošići (169), Dojutrovica (144), Hodinci (94), Pećarići (36), Petruš–vrh (55), Radina Vas (58), Sršići (48), Stojavnica (92), Varaštovac (124), Vivodina (53), Vivodinski Zorkovac (66), Vivodinsko Brezje (114), Vuketić (90) Petruš–vrh se sada iskazuje pod imenom Petruš Vrh; Vivodinski Zorkovac se sada iskazuje pod imenom Zorkovac Vivodinski; Vivodinsko Brezje se sada iskazuje pod imenom Brezje Vivodinsko
Vivodinsko Dvorišće 491 Galin (77), Gornji Lović (144), Vivodinska Hrastovica (50), Vivodinski Budim (94), Vivodinsko Dvorišće (126) Vivodinska Hrastovica se sada iskazuje pod imenom Hrastovica Vivodinska; Vivodinski Budim se sada iskazuje pod imenom Budim Vivodinski; Vivodinsko Dvorišće se sada iskazuje pod imenom Dvorište Vivodinsko

Galerija uredi

Također pogledajte uredi

Reference uredi

  1. ^ Knjiga: "Narodnosni i vjerski sastav stanovništva Hrvatske, 1880-1991: po naseljima, autor: Jakov Gelo, izdavač: Državni zavod za statistiku Republike Hrvatske, 1998., ISBN 953-6667-07-X, ISBN 978-953-6667-07-9;

Vanjski linkovi uredi