Poslovi

  • Zamjena zastarjelih parametara pri ažuriranju infokutija i šablona

Pravopisne ispravke

Pisao sam o nekim stvarima ovdje, ali ne znam koliko se ovoga baš može srediti AWB-om (npr., "Budući da" trebalo bi uvijek stajati na početku rečenice, a "s obzirom na to da" nikad ne ide na početak nego u sredinu, a "mašini" nije bitno gdje je šta nego mijenja sve redom; ili uzmi, pak, primjer enklitika, tj. njihovo smještanje na pogrešna mjesta itd.).

Brisanje pogrešnih referenci

Vidi ovdje! Možda možeš šta napraviti?AnToni(R) 21:36, 28 april 2020 (CEST)