Komuna (na engleskom, commune) je upravna podjedinica u različitim evropskim zemljama (Belgija, Francuska, Njemačka, Italija, Luksemburg, Norveška, Poljska, Rumunija i Skandinavske zemlje) kao i u Africi (bivša francuska kolonija Senegal). U socijalističkoj Jugoslaviji, komuna je bio izraz za općinu. Izraz komuna nema veze s komunizmom.

Naziv komuna se također upotrebljava kada se određena grupa karakteriše kao društvena zajednica, odnosno kada veći broj osoba ima određene zajedničke poveznice.