Kocka

Rotirajića kocka

Kocka je jedno od Platonovih tijela. Pripada paralelepipedima, to je pravilna četverostrana prizma - sastoji se od šest jednakih kvadrata, njenih stranica. 12 ivica i 8 vrhova.


FormuleUredi

ako je a - dužina ivice

  • Zapremina V=a3
  • Površina P = 6a2
  • Manja dijagonala d = 
  • Veća dijagonala D =