Kineziologija je nauka o kretanju. Obuhvata 4 različita područja, prema ciljevima i po metodama rada:

  1. kineziološku rekreaciju - s osnovnim ciljevima usmjerenim na očuvanje zdravlja organizma, socijalizaciju, osmišljavanje slobodnog vremena, postizanja osjećaja zadovoljstva, a bez težnje dostizanja maksimalnih motoričkih postignuća, s posljedičnom takmičarskom ili ekonomskom dobiti
  2. kineziterapiju - dakle sistemsku terapiju tjelesnim vježbanjem ("fizioterapiju"), s ciljem poboljšanja funkcioniranja dijela ili cjelokupnog organizma
  3. kineziološku edukaciju - sistemsko tjelesno vježbanje s ciljem sistemskog poticanja razvoja osnovnih motoričkih znanja i sposobnosti ("tjelesni odgoj" u školi)
  4. sport- težnja dostizanja maksimalnih motoričkih dostignuća, s potencijalnom takmičarskom i/ili ekonomskom dobiti.

Kineziološka psihologija tumači psihičke procese i različite oblike ponašanja djece, mladih i odraslih za vrijeme i nakon provođenja nekog od oblika tjelesne aktivnosti, tj. aktivnosti sa kretanjem.

Također pogledajte

uredi