Kategorija:Osvajači Mount Everesta

U ovu kategoriju spadaju oni koji su osvojili samo Mount Everest, a nisu osvojili Sedam vrhova ni sve ostale osamhiljadaše.