Katal (oznaka: kat) je SI jedinica za katalitičku aktivnost.[1] To je izvedena SI jedinica za izražavanje kvantitativne vrijednosti katalitičke aktivnosti enzima i drugih katalizatora. Njenu upotrebu preporučila je Generalna konferencija za tegove i mjere, kao i druge međunarodne organizacije. Zamijenio je nestandardnu jedinicu jedinica enzima. Jedinice enzima su, međutim, još uvijek, trenutno, češće korištene od katala u svakodnevnoj praksi, postebno biohemiji.

Katal se koristi za izražavanje toka reakcije; to se izražava sa jedinicom mol po sekundi. Katal se koristi za izražavanje katalitičke aktivnosti koja je osobina katalizatora. Katal je invarijanta procedure mijerenja, ali numerična vrijednost nije, te ona zavisi od eksperimantalnih uslova. Jedan katal tripsina, na primjer, je količina tripsina koja razdvaja mol peptidnih veza po sekundi pod specifičnim uslovima.

Definicija uredi

 

SI multiplikatori uredi

SI multiplikatori za katal (kat)
Submultiplikatori Multiplikatori
Vrijednost Simbol Naziv Vrijednost Simbol Naziv
10–1 kat dkat decikatal 101 kat dakat dekakatal
10–2 kat ckat centikatal 102 kat hkat hektokatal
10–3 kat mkat milikatal 103 kat kkat kilokatal
10–6 kat µkat mikrokatal 106 kat Mkat megakatal
10–9 kat nkat nanokatal 109 kat Gkat gigakatal
10–12 kat pkat pikokatal 1012 kat Tkat terakatal
10–15 kat fkat femtokatal 1015 kat Pkat petakatal
10–18 kat akat atokatal 1018 kat Ekat eksakatal
10–21 kat zkat zeptokatal 1021 kat Zkat zetakatal
10–24 kat ykat joktokatal 1024 kat Ykat jotakatal


Porijeklo uredi

Naziv katal je korišteno decenijama, te je postao službena SI jedinica 1999. godine.

Reference uredi

  1. ^ Nomenclature Committee of the International Union of Biochemistry (NC-IUB) (1979). "Units of Enzyme Activity". Eur. J. Biochem. 97: 319–20. doi:10.1111/j.1432-1033.1979.tb13116.x.

Vanjski linkovi uredi

  • Jedinica "katal" za katalitičku aktivnost (IUPAC Technical Report) Pure Appl. Chem. Vol. 73, No. 6, pp. 927–931 (2001) [1]
  • The Tortuous Road to the Adoption of katal for the Expression of Catalytic Activity by the General Conference on Weights and Measures (Clinical Chemistry. (2002) Vol. 48, pp. 586–590. [2]


  Nedovršeni članak Katal koji govori o hemiji treba dopuniti. Dopunite ga prema pravilima Wikipedije.