Juraj Dragišić

Juraj Dragišić (1445-1520) poznat i pod imenom Georgius Benignus, bio je bosanski filozof i teolog.

Rođen je u Srebrenici, koju kao mlad franjevac napušta nakon pada Bosne u turske ruke 1463. godine i preko Zadra bježi u Italiju. Uz podršku nekoliko dobrostojećih italijanskih porodica, završava studije u Rimu, Firenci, Padovi, Parizu i Oxfordu. Nakon studija predaje filozofiju i teologiju na nekoliko italijanskih univerziteta, a poznat je i kao tutor budućeg pape Lava X. Krajem 15. vijeka, nakon 30 godina u Italiji prelazi u Dubrovnik "natjeran bijesom neprijatelja, i privučen ljubavlju prema svojima....u nepoznatu domovinu....tuđ braći svojoj i stranac sinovima vlastite majke". Autor je nekoliko značajnih knjiga na latinskom, a neko vrijeme bio je i izaslanik pape na dvoru cara Maksimilijana I u Innsbrucku. 1515. biva optužen za herezu, i u njegovu odbranu ustaje Erazmo Roterdamski. 1514. je predložio reformu kalendara koju je usvojio papa Grgur XIII 1582 - gregorijanski kalendar.