Investicijska politika Bosne i Hercegovine

Investicije predstavljaju dio društvenog proizvoda, odnosno novoostvarene vrijednosti kojim se obezbjeđuju materijalni faktori privređivanja.

  • Investicije – kao akumulacija koja rezultira u raspodjeli nacionalnog dohodka.
  • Investiciona potrošnja - služi obnavljanju i proširivanju materijalnih činilaca proizvodnje (sredstava za rad)

Obim i struktura investicijaUredi

 
Stanja direktnih investicija

Obim investicione potrošnje, kao i struktura investicija, uslovljeni su materijalno-proizvodnim faktorima. Promjene u razvoju proizvodnih snaga determiniraju strukturu investucija. Tako u početnom stadiju industrijalizacije, kao osnove ubrzanog ekonomskog razvitka, neminovno je relativno veće učešće proširujuće u odnosu na obnovne investicije, zatim veće učešće privrednih u odnosu na neprivredne investicije, te u strukturi proizvodnih fondovaosjetno su veća ulaganja u građevinske objekte i u postrojenje, kao preduslova za nova preduzeća i grane privređivanja i shodno istaknutom, relativno je veće učešće neto investicija.

U razvijenim privredama udio neprivrednih investicija je znatno veći i kreće se od 40 odsto u ukupnim investicionim sredstvima, raste učešće obnovnih investicija što se odnose na zamjenu, rekonstrukciju i modernizaciju postojećih sredstava, i shodno tome relativno je niže učešće neto investicija u ukupnim investicijama.

Investiciona politikaUredi

Investiciona politika - skup raznovrsnih ekonomsko-političkih odluka,mjera i aktivnosti kojima se utiče na dinamiku, odnosno obim investicione politike i strukturu investicija.

Osnova investicione politike- u kojoj mjeri država, drugi nosioci ekonomske politike, posredno i neposredno, potiču formiranje investicionih sredstava i utiču na strukturu investicionih ulaganja. Ekonomska uloga države podrazumjeva i odgovarajuće eksponiranje u okviru investicione politike.

Domet i karakter investicione politike su u slovljeni stepenom razvoja privrde, prirodom privrednog sistema u smislu razmjera ekonomske uloge države, te konjukturnim tokovima privređivanja.

BiH investiciona politikaUredi

Najveća ulaganja se sprovode u obnovu infrastrukture; Investiciona aktivnost oslonjena na vanjsku donatorsku pomoć i kredite[potreban citat] U periodu 2000-2004. ostvarene su slijedeće stope investiranja;

U 2000 god. 23%, 2001. 21%, 2002. 23%, 2003. 23% i 2004. 24%

Na području privrede u 2004. prednjačili su:

  • Prerađivačka industrija(506,8 miliona KM ili 24,5%)
  • Trgovina na veliko i malo(423,3 miliona KM ili 20,5%)
  • Saobraćaj, skladištenje i veze(261,5 miliona KM ili 12,7%)[potreban citat]

U otvarenim investicijama dominantno mjesto imalo je proširenje, rekonstrukcija i modernizacija, zatim izgradnja novih kapaciteta i održavanje postojećih kapaciteta[potreban citat]

Zemlje koje najviše ulažu u BiHUredi

Zemlje koje najviše ulažu u BiH prema podacima iz 2005 su:

Austrija, Holandija, Italija, Njemačka, Slovenija, Srbija, Crna Gora, Švicarska, Turska i Ujedinjeni Arapski Emirati.

Glavni rizici investiranja u BiH prema istraživanjima su velika javna potrošnja i visoka izdvajanja za školstvo i zdravstvo[potreban citat]

Politička stabilnost i stvaranje poslovne dinamike koju nameće globalizacija moraju biti imperativ i glavni uslovi za sigurna ulaganja u BiH