Džibril ili Džebrail (arapski: جبريل nekad zvan i kao Jabril) je jedan od meleka. Džibril se u islamskoj tradiciji često javlja poslanicima, počevši od Adema, kojeg je tješio nakon njegove greške. Poznat jer kao onaj preko kojeg je spuštena objava Muhammedu, a u 53. kur'anskoj Suri se opisuje, ali se ne imenuje kao "onaj što je Poslanika podučavao". Smatra se jednim od velikih meleka. U kršćanstvu Džibrilu odgovara Gabrijel.

U Iranu se Džibril često naziva zoroastrijanskim imenom Sraosh.