Humanoid je svako biće čija tjelesna struktura podsjeća na čovjekovu. U tom smislu, izraz opisuje primate kao i mitološke stvorove, ili kreature, i umjetne organizme (robote), posebno u vezi sa naučnom fantastikom i tzv. fantastikom.

Honda ASIMO je primjer humanoidnog robota

Android ili ginoid je humanoidni robot konstruiran tako da izgleda kao da je određenoga spola, iako su te riječi, u principu, sinonimi.

Također pogledajte

uredi