Polyplacophore ili hitone čini mala grupa morskih mekušaca. sačuvali su neke osobine dalekih predaka. Obuhvataju oko 600 vrsta.Dužina im je 1 cm do 30 cm

Građa

uredi

Tijelo im je ovalno, spljošteno, a glava im nije izražena. Ljuštura je sastavljena od 8 pokretljivih ploča, koje se sastoje od dva sloja krečnjaka. nisu potpuno pokriveni plaštom. Plaštena duplja opkoljava životinjino stopalo. Ona je tijesno izbrazdana. Ni na koji naćin glava nije odvojena od tijela. Nema oči i pipke. na površini plašta raspoređene su ćelije sa funkcijom organa za pipanje, a nekad osjetljive i na svjetlost. Žive na kamenitom morskom dnu. Na njeg prijanjaju ili se kreću pomoću stopala. Može se sklupčati u lopticu tako da štiti donje dijelove tijela. Hrane se algama.

Razmnožavanje

uredi

Mužjak ispušta spermu koja plovi vodom do ženkine duplje gdje se vrši oplodnja.. Kod nekih vrsta oplodnja je regulisana mjesečevim mjenama.. Jedna vrsta je viviparna ( rađa žive oformljene mlade ), kod drugih vrsta oplođenje je spoljašnje. Iz jaja se izlegu larve ( Trokofore). Onne rastu u odrasle organizme bez prelaženja u stadijum veligera (larve sa trepljastim pojasom, koji služi za plivanje)