Gustoća stanovništva

Gustoća stanovništva je srednji broj stanovnika na površini određenog područja (država, regija ili slično), i u pravilu se navodi kao "broj stanovnika na km2" . Izračunava se na način da se broj stanovnika područja koje nas zanima podijeli s površinom istog područja.

Karta sa prikazom gustoće stanovništva, po državama. Podaci su iz 2006. godine.


Zemlja sa:

  • najvišom gustoćom stanovništva: Monako 16.410 stanovnika/km2
  • najnižom gustoćom stanovništva: Grenland 0,025 stanovnika/km2

Ponekad se upotrebljava obrnuta vrijednost. Kolika je površina koja u prosjeku stoji na raspolaganju jednom stanovniku određenog područja. Izračunava se tako, da se površina područja izražena u m2 podijeli s brojem stanovnika na tom području. Navodi se kao "broj m2 na jednog stanovnika".

Zemlja sa:

  • najmanjom površinom po stanovniku: Monako 63 m2/stanovniku
  • najvećom površinom po stanovniku: Grenland 30 miliona m2/stanovniku

Također pogledajteUredi