Gustoća naseljenosti

Gustoća naseljenosti je srednji broj stanovnika na površini određenog područja (država, regija ili slično) i u pravilu se navodi kao "broj stanovnika po km2". Izračunava se na način da se broj stanovnika područja koje nas zanima podijeli s površinom istog područja.

Karta sa prikazom gustoće stanovništva, po državama. Podaci su iz 2006. godine.

Zemlja ili teritorija sa:

  • najvišom gustoćom naseljenosti: Makao – 21.339 stanovnika/km2
  • najnižom gustoćom naseljenosti: Grenland – 0,03 stanovnika/km2

Ponekad se upotrebljava obratna vrijednost, tj. kolika je površina koja je u prosjeku na raspolaganju jednom stanovniku određenog područja. Izračunava se tako što se površina područja izražena u m2 podijeli s brojem stanovnika na tom području. Navodi se kao "broj m2 po stanovniku".

Zemlja ili teritorija sa:

  • najmanjom površinom po stanovniku: Makao – 63 m2/st
  • najvećom površinom po stanovniku: Grenland – 30 miliona m2/st.

Također pogledajte uredi