Gradonačelnik je službenik (uglavnom politički) koji je, najčešće, na čelu lokalne zajednice ili lokalne samouprave (u pravilu grada), odnosno čelnik njene izvršne vlasti.

Ovlasti gradonačelnika, njegova odgovornost, način izbora i druge karakteristike zavise od države, njene administrativne organizacije, stepena autonomije koji lokalna zajednica ima u odnosu na centralnu vlast i slično. Gradonačelnik može biti osoba birana neposredno od građana koje predstavlja, tijela kojem odgovara (npr., predstavničkog tijela) ili od nekih drugih tijela ili grupa ljudi. Može vršiti stvarnu vlast, a može imati i samo ceremonijalnu ulogu.