Gradonačelnik

Gradonačelnik je službenik (uglavnom politički) koji se nalazi, najčešće, na čelu lokalne zajednice ili lokalne samouprave (u pravilu grada) odnosno čelnik njene izvršne vlasti.

Ovlasti gradonačelnika, njegova odgovornost, način izbora i druge karakteristike ovise o državi, njenoj administrativnoj organizaciji, stepenu autonomije koje ima lokalna zajednica u odnosu na centralnu vlast, i sl. Gradonačelnik može biti osoba birana neposredno od građana koje predstavlja, tijela kojem odgovara (npr. predstavničkog tijela) ili od strane nekih drugih tijela ili grupa ljudi. Gradonačelnik može vršiti stvarnu vlast, a također može imati i samo ceremonijalnu ulogu.