Grčki prefiksi

spisak na Wikimediji

Grčki prefiksi obično označavaju međusobni prostorni i/ili vremenski odnos posmatranih objekata ili pojava. Slijedi popis najčešćih koji su usvojeni u bosanskom jeziku.[1][2][3]

Prefiks Značenje Primjeri
α- (a), αν- (an) Ne, bez Anestezija, αν (an) - bez + αισθησις (aesthēsis) - osjećaja, anonimno, αν (an) - bez + ονυμα (onyma) - ime
αμφι- (amfi) S obje strane Amfora, αμφι (amphi) - s obje strane + φορος (foros) - koji nosi], amfiteatar, αμφι (amfi) - s obje strane + θεατρον (theatron) - mjesto za gledanje od θεαομαι (theaomai) - promatrati
ανα- (ana) Prema gore, gore Anafora ανα (ana) - prema gore + φορος (foros) - koji nosi
αντι- (anti) Protiv
απο- (apo) Od Apostrof [απο (apo) - od + στρεφω (strefō) - okrećem], apokalipsa, απο (apo) - od + καλυψις (kalypsis) - pokrivanje], apostol [απο (apo) - od + στολος (stolos) - onaj koji je poslan (odaslanik)
δi (di) Dvostruko
δια- (dia) Kroz Dijagnoza, δια (dia) - kroz, odvojeno + γνωσις (gnōsis) - znanje], dijalekt [δια (dia) - kroz, odvojeno + λεγω (legō) - govorim], dijalog [δια (dia) - kroz + λογος (logos) - govor
εις (eis) U (kretanje u objekt)
εκ- (ek) Iz Eklipsa. εκ (ek) - iz + λειψις (leipsis) - ostavljanje, λειπω (leipō) - ostavljam
εν- (en), εμ- (em) U Energija, εν (en) - u + εργον (ergon) - rad], enzim, εν (en) - u + ζυμη (zymē) - vrenje
επι- (epi) Na Epidemija, επι (epi) - na + δημος (dēmos) - ljudi], epilepsija [επι (epi) - na + ληψις (lēpsis) - uzimanje od λαμβανω (lambanō) - uzimam
υπερ- (hyper) Nad, iznad Hiperprodukcija
υπο- (hypo) Pod, ispod Hipoteza, 'υπο (hypo) - pod, ispod + τιθημι (tithēmi) - stavljam
κατα- (kata) Dolje Katastrofa, κατα (kata) - dolje + στρεφω (strefō) - okrećem], kataklizma [κατακλυσμος (kataklysmos) - poplava, κατα (kata) - dolje, protiv + κλυζω (klyzo) - ispirem, otplavljujem], katapult, κατα (kata) - dolje, protiv + παλλω (pallo) - njišem, ljuljam
μετα- (meta) Poslje, iza Metod, μετα (meta) - poslije + οδος (hodos) - put
παρα- (para) Pokraj Paradoks [παρα (para) - pokraj + δοξα (doksa) - mišljenje], parazit, παρα (para) - pokraj + σιτος (sitos) - hrana, paradigma, παραδειγμα (paradeigma) - model, plan, primjer [παρα (para) - pokraj + δεικνυμι (deiknymi) - pokazujem], paralela, παρα (para) - pokraj + αλληλος (allēlos) - drugoga od αλλος (allos) - drugi
περι- (peri) Okolo Period, περι (peri) - oko + 'οδος (hodos) -put], periferija [περι (peri) - oko, okolo + φερω (fero) - nosim], peristil, περι (peri) - oko, okolo + στυλος (stylos) - stub
προ- (pro) Ispred, pred Program, προ (pro) - pred + γραμμα (gramma) - pisanje], prognoza, προ (pro) - pred, ranije + γνωσις (gnōsis) - znanje
προν (pros) Prema Prosperitet
συν- (syn), συμ- (sym), συλ- (syl) Sa, zajedno Simetrija, συμ (sym) - sa, zajedno + μετρον (metron) - mjera], simfonija [συμ (sym) - sa, zajedno + φωνη (fōnē) - zvuk], simpatija [συμ (sym) - sa, zajedno + παθος (pathos) - patnja], simptom [συμ (sym) - sa, zajedno + πτωμα (ptōma) - pad], sindrom [συν (syn) - sa, zajedno + δρομος (dromos) - smjer, put]

Također pogledajteUredi

ReferenceUredi

  1. ^ Klaić B. (2007): Rječnik stranih riječi. Školska knjiga, Zagreb.
  2. ^ Vujaklija M. (1936–2009): Лексикон страних речи и израза, Prosveta, Beograd.
  3. ^ Klajn I., Šipka M. (2006): Велики речник страних речи и израза. Prosveta, Beograd.