Farz (arapski: فرض "obaveza, dužnost") jest islamski termin preuzet iz arapskog jezika koji označava strogu vjersku obavezu. Farz je jedan od 6 kvalifikatora po kojima Fikh (islamsko religiozno pravo) kvalificira svaki ljudski postupak. Ostale su: vadžib, mustehab, mubah, mekruh i haram, s tim da učenjaci Hanefijskog mezheba dijele mekruh na dva dijela: mekruhi-tahrimen i mekruhi-tenzihen.

Vrste farza

uredi

Fikh razlikuje dvije vrste dužnosti:

 • individualnu (farzi-'ajn) i
 • kolektivnu (farzi-kifaje).

Prva označava obavezu koju je svaki punoljetni musliman dužan obavljati, kao što je 5 dnevnih molitvi ili hodočašće u Meku barem jednom u životu. O tome kada je neko punoljetan, odnosno o tome kada neko postaje zakonskim obveznikom za izvršenje naređenih radnji učenjaci (ulema) donose sud na osnovu: spolne zrelosti, dobi i pojave dlačica na stidnim mjestima.

Druga je dužnost koja je obavezna za zajednicu (ummet) i nije obavezna pojedincu ukoliko postoji dovoljan broj pojedinaca koji će je obaviti i na taj način upotpuniti. Primjer za ovo je Bajram-namaz, prema hanbelijskom mezhebu.

Negiranje farza

uredi

Negiranje farza, odnosno negiranje obaveze je, prema svim islamskim učenjacima, djelo koje izvodi iz vjere. Kako svjetovni zakon tereti prekršioce, tako i vjerski zakon ima posebne odredbe koje se tiču prekršilaca, s tim da se obaveznost poštivanja ovog zakona stječe ulaskom u vjeru, odnosno izgovaranjem šehadeta.

Osnovni farzi

uredi

Naučiti osnove imana, farzove i harame je farz. 33 farza (u hanefijskom mezhebu) dobro su poznati. Četiri od ovih farzova su osnova: obavljati namaz, postiti, davati zekat i obaviti hadždž. Ova 4 farza, zajedno s imanskim farzovima, jesu islamski šartovi (farzovi islama). (Dakle, svaki musliman mora znati ova 33 osnovna farza):

Šest imanskih farzova

 1. AMENTU BILLAHI - vjerovati u Allaha
 2. VE MELAIKETIHI - vjerovati u Njegove meleke
 3. VE KUTUBIHI - vjerovati u Njegove knjige (kitabe)
 4. VE RUSULIHI - vjerovati u Njegove poslanike
 5. VEL-JEVMIL-AHIRI - vjerovati u Sudnji dan
 6. VE BIL-KADERI HAJRIHI VE ŠERRIHI MINELLAHI TE'ALA - vjerovati da sve što se događa biva Allahovom voljom i određenjem.

Pet islamskih farzova

 1. Izgovoriti kelime-i-šehadet
 2. Klanjati namaz (salat)
 3. Dati od imovine zekat
 4. Postiti svaki dan u mjesecu ramazanu
 5. Za onog ko je sposoban, jednom u životu obaviti hadždž.

četiri namaskih farzova (7 šartova [uvjeta, farzova] za namaz i 5 ruknova [sastavnih dijelova namaza, odnosno namaskih farzova])

 1. da smo čisti od nedžaseti hukmijje, odnosno da imamo gusul i abdest - drugim riječima, biti čist
 2. da smo čisti od nedžaseti hakikijje, odnosno, da nam je odjeća čista, kao i mjesto gdje klanjamo
 3. pokriti avret, tj. da smo propisno pokriveni
 4. da smo okrenuti prema kibli
 5. da je nastupilo vrijeme namaza
 6. (srcem) nijjet učiniti, tj. donijeti odluku da se klanja
 7. izgovoriti početni tekbir, tj. reći "Allahu ekber".

Pet ruknova, odnosno sastavnih dijelova namaza:

 1. kijam - stajanje u namazu
 2. kiraet - učenje Kur’ana u namazu
 3. učiniti ruku'
 4. učiniti sedždu
 5. izvršiti posljednje sjedenje.

četiri abdestka farza

 1. oprati lice
 2. oprati ruke do iza lakata
 3. najmanje četvrtinu glave potrati mokrim rukama (učiniti mesh)
 4. oprati noge do iza članaka.

tri gusulska farza

 1. usta izaprati
 2. nos izaprati
 3. čitavo tijelo oprati.

tri tejemmumska farza

 1. nijjet učiniti
 2. potrati dlanovima po čistom kamenu ili zemlji i njima mesh po licu učiniti, tj. potrati dlanovima po licu (kao da se umivamo)
 3. potrati dlanovima po čistom kamenu ili zemlji i njima učiniti mesh prvo po desnoj, pa onda po lijevoj ruci.

Također pogledajte

uredi

Vanjski linkovi

uredi