Epruveta

Epruveta je dio laboratorijskog posuđa koju čine prstolika staklena tuba sa otvorom na vrhu i zaobljenim dnom u obliku slova U. Često se na vrhu nalazi proširenje, koje pomaže pri presipanju tečnosti iz epruvete u neku drugu posudu.

Epruvete u stalku

Epruvete su različitih veličina, od maih mikroepruveta do velikih epruveta za hemijske reakcije i pohranu hemikalija. Najčešće se upotrebljavaju epruvete duge najmanje 15 cm, a promjera najmanje 15 mm. Mogu biti gradirane - podijeljene na milimetre i njihove desete dijelove ili mililitre, te negradirane tj. bez oznaka za količinu tvari koje mogu sadržavati.

Vanjski linkoviUredi