Endotel predstavlja tanki sloj ćelija koje se nalaze na unutrašnjoj površini krvnih sudova i u direktnoj kontaktu su sa krvlju. Endotel se nalazi u cijelom kardiovaskularnom sistemu, od srca do najmanjih kapilara. Njegova uloga je da smanji turbulenciju protoka krvi.

Presjek zida arterije sa označenim slojevima

Endotel unutar srca nosi naziv endokard.

Funkcija uredi

Ćelije endotela su uključene u nekoliko aspekata u vaskularnoj biologiji uključujući:

Ćelije endotela također kontrolišu prolaz materija u i iz krvotoka.

Također pogledajte uredi