Elektronska komponenta

(Preusmjereno sa Elektronski element)

Elektronska komponenta je osnovni element od kojega su građeni elektronski uređaji. Obično se dijele se na aktivne i pasivne.

Aktivni elementiUredi

Aktivni elementi se koriste za pojačanje snage signala pri čemu se troši snaga iz izvora za napajanje sklopa.

Pasivni elementiUredi

Pasivni elementi nemaju mogućnost pojačanja snage signala. To su elementi električnih mreža i krugova. Pasivni sklopovi su sastavljeni samo od pasivnih elemenata, pa im nije im potreban izvor napajanja (npr. pasivni filtri).

Nelinearni pasivni elementiUredi

Iako ovi elementi ne zadovoljavaju definiciju aktivnih elementa, u elektronici se zbog više razloga proučavaju zajedno s aktivnim elementima.