Tiristor

Tiristor je poluprovodnički elektronički element koji ima svojstvo okidačke sklopke jer prelazi u provodno stanje kada se na upravljačku elektrodu dovede impuls struje i to stanje održava sve dok je struja tereta dovoljno velika.

Tiristor na hladnjaku

U uobičajenom značenju to je tzv. reverzno blokirajući tiristor koji može poslužiti i kao ispravljač, pa od toga dolazi engleski naziv Silicon Controlled Rectifier.

U širem smislu se u tiristore ubrajaju svi poluprovodnički elementi koji provodno stanje održavaju pomoću unutrašnje regeneracije (pozitivne povratne veze), kao npr. trijak i Shockleyeva dioda.

Da bi se postigla ova struktura potrebna su barem četiri sloja poluprovodnika. Tiristor se može prikazati kao dva komplementarna tranzistora povezana međusobno bazama na kolektore.

Kako faktor strujnog pojačanja tranzistora zavisi od struje kolektora, postoji vrijednost struje iznad koje takva struktura sama sebe održava u provodljivom stanju, a da bi se dovela u provodno stanje potrebno je dovesti struju na jednu od baza, povećati napon iznad probojne vrijednosti ili ga povećavati dovoljno velikom brzinom.