Ekspresionizam (lat. expressio - izraz) je termin koji je koristila grupa njemačkih umjetnika 20. vijeka kako bi opisala svoja estetska načela u umjetnosti. Taj se izraz može koristiti za svaki umjetnički rad u kojem je objektivna stvarnost pomaknuta da bi opisala unutrašnje stanje umjetnika.

"Babelsberg Einsteinturm" (astrofizička opservatorija koju je sagradio Einstein u Potsdamu, primjer je ekspresionizma u arhitekturi. Projektant: Erich Mendelsohn; puštena u rad 1924.

Kao poseban umjetnički pokret, njemačko ekspresionističko slikarstvo ranih 1900-ih razvija reakciju na inertne akademske standarde prethodnog vijeka. Odbija slikoviti naturalizam da bi pokazalo izravnost emocionalne ekspresije karakterizirane debelim iskrivljenim formama i napadnim bojama. Prvi ekspresionistički slikari jesu grupa nazvana Die Brücke ("Most"), koja je osnovana u Dresdenu 1905. Njihov manifest ističe važnost emocionalnog doživljaja kao testa moralnih i umjetničkih vrijednosti. Die Brücke crpi poticaj od savremenog francuskih pokreta znanog kao fovizam i ranijih umjetnika (Gauguina, Van Gogha, Toulouse-Lautreca i Muncha).

Druga ekspresionistička grupa, Plavi jahač, osnovana je u Münchenu 1911. Ime su dobili po jednoj slici Kandinskog, koji s Franzom Marcom formulira nove estetske vrijednosti grupe.

Ekspresionizam je imao važan utjecaj na umjetnost 20. vijeka i umjetnike u New Yorku 1940-ih i 1950-ih godina.

1933. nacisti su proglasili ekspresionizam "izopačenom umjetnošću".