Bosanski Ejalet (tur. eyalet od arap. äyālä), nadležno područje valije; oblast, pokrajina, upravna jedinica, provincija, ejalet (Anić-Goldstein), ejalat (Klaić). Oblast u bivšoj Turskoj, kojoj je stajao na čelu jedan činovnik (valija, mutesarif) s titulom paše, zbog čega se zvala i pašaluk; dijelila se na više sandžaka ; poslije 1865. više ejaleta sačinjavalo je jedan vilajet (Vujaklija).

Turski ejaleti na Balkanu i srednjoj Evropi 1683. godine

Bosna je za turske uprave najprije bila ejalet, a 1865. godine postala je vilajet“ (Škaljić). 1833. godine postala je Hercegovina samostalan ejalet s vezirom na čelu. 1865. godine od Bosanskog i Hercegovačkog ejaleta formiran je Bosanski vilajet, kome je na čelu stajao valija (guverner)“ (ELZ). (jn)

Također pogledajte

uredi

Literatura

uredi
  • Vladimir Anić, Ivo Goldstein: „Rječnik stranih riječi“, Zagreb, 2002.
  • Milan Vujaklija: „Leksikon stranih reči i izraza“, Beograd, 1991.
  • Bratoljub Klaić: „Rječnik stranih riječi“, Zagreb, 1978.
  • Abdulah Škaljić: „Turcizmi u srpskohrvatskom jeziku“, Sarajevo, 1979.
  • Opća enciklopedija JLZ, Zagreb, 1977-1982. (s.v. Bosanski pašaluk)