Rat moći

Rat moći je imaginarni rat iz knjiga epske fantastike Točak vremena. U Dobu legendi Mračni je bi zatvoren u svom zatvoru. Ovo se promijenilo kada je istraživački tim Aes Sedai, koji je vodila Mijerin Sedai iliti Lanfear,slučajno probušio rupu u zatvoru Mračnog. Rupa nije bila dovoljno velika da Mračni izađe, ali je preko nje mogao da raširi svoj zli uticaj na svijet.

Mnoga zla, ranije nepoznata, su se pojavila. Kriminal, korupcija, nasilje i nestabilnost su procvjetali. Pojavili su se čak i ratovi. Niko nije znao da se ovo dešava zbog uticaja Mračnog. Ipak, neki ljudi su uspjeli ovo da shvate, ali oni su,uglavnom zbog obećanja besmrtnosti, otišli da se zakunu Mračnom. Oni su postali prvi Izgubljeni.

Neki od tih ljudi su: Išamael, Mesana, Grendal i drugi. U svijetu su se prvi put pojavili Prijatelji Mraka, ljudi zakleti Mračnom. Aginor, jedan od Izgubljenih, je kreirao Senkin nakot kao Troloke, Midraale, Draghare i druge. Ovaj period nestabilnosti zove se Kolaps. Procijenjuje se da je traja 100-110 godina. Na kraju je Sijenka bila spremna za napad i počeo je Rat moći. Ogromne armije Troloka, Midraala, Draghara i Prijatelja Mraka su krenula da zauzimaju teritorije. Snage Sijenke su vodili Izgubljeni i Gospodari straha.

U tim kriznim vremenima ljudi su se obratili Aes Sedai da ih vode. Čovjek koji je tada bio Prvi Među Slugama i vrhovni Aes Sedai se zvao Lijus Terin Telamon. On je neustrašivo vodio snage Svijetlosti. Upravo je u Ratu moći stekao nadimke Zmaj, Gospodar zore i Princ jutra. Čitavo čovječansto se spremilo za rat. Ljudski ratnici, izvrsno istrenirani, su se borili su se rame uz rame sa Ogijerima i Nimovima. Rat je trajao 10 godina. U prve dvije godine rata su veliki dijelovi svijeta potpali pod vlast Sijenke jer je čovječanstvo bilo nespremno i uhvaćeno na prepad. Uprava na područijima Sijenke je bila veoma okrutna. Guverneri su uglavnom bili Izgubljeni, koji su upravljali nemarno i bahato.

Glad i siromaštvo postali su svakodnevna pojava. Svakog dana rata je 10000 muškaraca, žena i dijece otimano kao hrana za Troloke. U sledeće četiri godine rata Svijetlost je povratila mnoge provincije pod mudrim vođstvom Lijusa Terina. Međutim, te provincije su bile opustošene. Tamo gdje su nekada bile zelene poljane i veliki gradovi sada je bila crna i spržena zemlja. Sljedećih godinu dana i Svjetlost i Sijenka su bile u pat poziciji. A onda je Sijenka polako počela dobijati. Vojske Svijetlosti su uništavane i tjerane na povlačenje, a nada se gubila kao izmaglica na suncu.

U gradovima je zavladala masovna panika. Pojavila se mirovna stranka koja je zahtjevala pregovore. Lijusa Terina su izdali mnogi njegovi najbolji generali kao: Demandred, Samael i Be'lal. Svijetlosti je trebala brza pobjeda. Postojala su dva plana u Dvorani: jedan je bio plan Lijusa Terina a drugi plan Aes Sedai po imenu Latre Posae Decume. Plan Lijusa Terina je bio sledeći: grupa moćnih Aes Sedai bi sa 20000 vojnika otišla do Šajol Gula i postavila pečate na zavor Mračnog.

Ovaj plan je bio rizičan: najvjerovatnije je bilo da će i Aes Sedai i vojnici poginuti. Još gore, ako se pečati ne bi pravilno postavili, zatvor Mračnog bi se potpuno razvalio, i on bi mogao da se potpuno oslobodi. Zbog svega ovoga se Dvorana odlučila za plan Latre Posae Decume. Njen plan je bio ovakav: napravila bi se dva ogromna sa'angreala, jedan muški i jedan ženski. Pomoću njihove moći bi se prvo uništile armije Sijenke, a zatim bi se izgradila barijera oko Šajol Gula. Međutim, ova dva sa'angrala su bila toliko moćna da su posebni ter'angreali morali da pudu napravljeni za njihovu bezbjednu upotrebu. Baš kada su sa'angreali bili napravljeni, snage Sijenke su zauzele teritoriju na kojoj su bili sakriveni ter'angreali.

Lijus je odlučio da radi na svoju ruku. Okupio je stotinu mladih muških Aes Sedai, nazvanih Stotinu Sadrugova i 10000 vojnika i krenuli su u napad na Šajol Gul. Lijus Terin i Stotinu Sadrugova su uspjeli da zapečate rupu. Međutim, protivudar Mračnog je izopačio saidin i svaki muški Aes Sedai je poludio. Završilo se Doba legendi i počelo je Slamanje svijeta.

Vanjski linkoviUredi