Disjunkcija sudova

U logici i matematici, ILI je logički operator. Poznat je kao disjunkcija. Znaci za disjunkciju su ili . Disjunkcija vraća vrijednost tačno, uvijek kada je jedan ili više njegovih operanda tačno. Zato se ova operacija zove ILI operacija (na engleskom OR).

Primjer

Izraz je tačan ako izraz A ima vrijednost tačno izraz B ima vrijednost tačno izrazi A i B imaju vrijednost tačno

U gramatici ILI je rastavni veznik.

Pored disjunkcije postoji i ekskluzivna disjunkcija. Razlikujemo ih po tome što, kod ekskluzivne disjunkcije ako su obe vrijednosti tačne rješenje će biti netačno , dok će kod disjunkcije rešenje biti tačno.

ObiljeležavanjeUredi

U matematici i logici, obilježava se sa   u elektronici,   i u programiranju, | ili or.

DefinicijaUredi

Sud   ili   je disjunkcija (ili zbir) sudova   i   i označava se sa  

Ona je tačna ako je jedan od sudova   i   istinit, u protivnom (ako su oba neistinita) i disjunkcija je neistinita.

Tablica istinitosti

P v Q
i i i
i n i
n i i
n n n

OsobineUredi

 1.   komutativnost
 2.   asocijativnost
 3.   distributivnost
 4.   sa idempotencija
 5.   sa monotonošću funkcije:
 6.   dokazivanje valjanosti
 7.   dokazivanje nevaljanosti

Primjeri disjunkcijeUredi

 1.  
 2.  
 3.  

Operacije nad bitimaUredi

Disjunkcija se često koristi za operacije nad bitima.

Primjeri
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

ILI operater može da se koristi za podešavanje bita u bitnom polju na 1, disjunkcijom oblasti sa konstantnim oblastima, sa relevantnim bitima podešenim na 1.

Također pogledajteUredi

Vanjski linkoviUredi

 1. Disjunction
 2. Disjunction
 3. NEKI ELEMENTI OPŠTE ALGEBRE


  Nedovršeni članak Disjunkcija sudova koji govori o matematici treba dopuniti. Dopunite ga prema pravilima Wikipedije.