Dijaliza (gr. dialusis; dia - kroz i lusis - labavljenje), u medicini, je proces koji se koristi da se zamijeni funkcija bubrega kod njihovog zatajenja. Dijaliza može u većoj mjeri zamijeniti ekskretornu funkciju bubrega, ali ne i njihovu endokrinu funkciju.

Šema hemodijalize

Dijaliza predstavlja difuziju rastvorenih tvari i ultrafiltraciju tečnosti kroz polupropusnu membranu.

Tipovi uredi

Postoje dva osnovna tipa dijalize:


  Nedovršeni članak Dijaliza koji govori o medicini treba dopuniti. Dopunite ga prema pravilima Wikipedije.