Demografija Trnova

Po popisu stanovništva iz 1991. godine, općina Trnovo (SRBiH) (u to vrijeme jedna od 5 prigradskih općina Grada Sarajeva) imala je 6.991 stanovnika, raspoređenih u 63 naselja.

Nacionalni sastav uredi

Popis 1991. uredi

ukupno: 6.991

Popis 1981. uredi

ukupno: 8.161

Popis 1971. uredi

ukupno: 9.555

Nacionalni sastav po naseljenim mjestima, 1991. uredi

apsolutna etnička većina uredi

[a]

  Srbi
Narodnosni sastav stanovništva općine Trnovo, po naseljenim mjestima, prema popisu iz 1991.
naseljeno mjesto ukupno Muslimani[a] Srbi Hrvati Jugoslaveni ostali
Balbašići 2 0 2 0 0 0
Bašci 99 99 0 0 0 0
Bistročaj 25 0 25 0 0 0
Bobovica 100 95 0 0 0 5
Bogatići 77 74 3 0 0 0
Boljanovići 24 24 0 0 0 0
Brda 68 68 0 0 0 0
Brutusi 31 31 0 0 0 0
Čeružići 0 0 0 0 0 0
Češina Strana 6 0 6 0 0 0
Čunčići 9 0 9 0 0 0
Dejčići 217 217 0 0 0 0
Delijaš 175 174 0 0 0 1
Divčići 3 0 3 0 0 0
Donja Presjenica 141 81 53 0 7 0
Dujmovići 163 163 0 0 0 0
Durakovići 33 33 0 0 0 0
Godinja 99 78 21 0 0 0
Gornja Presjenica 40 0 36 0 4 0
Govedovići 58 58 0 0 0 0
Grab 7 0 7 0 0 0
Gračanica 138 138 0 0 0 0
Hamzići 102 102 0 0 0 0
Ilovice 24 2 14 0 3 5
Jablanica 435 362 68 0 2 3
Jelačići 27 27 0 0 0 0
Karovići 84 83 1 0 0 0
Kijevo 452 307 141 1 2 1
Klanac 174 171 3 0 0 0
Kozija Luka 0 0 0 0 0 0
Kramari 73 72 0 0 0 1
Krsmanići 12 12 0 0 0 0
Ledići 36 0 35 0 0 1
Lisovići 6 0 6 0 0 0
Lukavac 66 66 0 0 0 0
Mađari 14 0 14 0 0 0
Mijanovići 49 44 5 0 0 0
Milje 18 0 18 0 0 0
Obla Brda 2 0 2 0 0 0
Ostojići 48 48 0 0 0 0
Pendičići 135 63 71 0 1 0
Podivič 0 0 0 0 0 0
Pomenovići 70 61 8 0 1 0
Prečani 2 0 2 0 0 0
Rajski Do 12 4 8 0 0 0
Rakitnica 85 83 0 0 0 2
Rijeka 5 0 5 0 0 0
Sjeverovići 43 41 2 0 0 0
Slavljevići 37 32 5 0 0 0
Šabanci 18 17 0 0 0 1
Šabići 37 33 0 0 0 4
Šišići 40 10 30 0 0 0
Tošići 391 14 371 1 2 3
Trebečaj 167 144 22 0 0 1
Trnovo 2,099 1,078 939 14 46 22
Turovi 309 308 0 0 0 1
Tušila 180 178 0 0 0 2
Ulobići 0 0 0 0 0 0
Umčani 18 0 17 0 0 1
Umoljani 92 92 0 0 0 0
Vrbovnik 53 3 50 0 0 0
Zabojska 36 0 36 0 0 0
Zagor 25 0 21 0 4 0
ukupno 6,991 4,790 2,059 16 72 54

Napomene uredi

  1. ^ a b c d e Naziv Muslimani za narod koristio se u SFRJ od 1974. godine. Od 1992. godine u Bosni i Hercegovini je prihvaćen naziv Bošnjaci.