Cetina je rijeka koja pripada jadranskom slivu i najvećim dijelom protječe kroz Splitsko-dalmatinsku županiju u Hrvatskoj. Izvire ispod Dinare, a u Jadransko more ulijeva se u Omišu. Na samoj rijeci postoji nekoliko hidrocentrala, od kojih je najpoznatija Peruća.

Izvor rijeke Cetine

Također pogledajte uredi