Beta hidroksilna kiselina

Beta hidroksilna kiselina je organski spoj koji sadrži karboksilnu i hidroksilnu funkcionalnu grupu, a koje su razdvojene preko dva ugljikova atoma. Beta hidroksilne kiseline su usko povezane sa alfa hidroksilnim kiselinama, u kojima su dvije funkcionalne grupe razdvojene jednim ugljikovim atomom.

3-Hidroksipropionska kiselina, jednostavna beta hidroksilna kiselina

Naziv beta hidroksilna kiselina u kozmetici se odnosi na salicilnu kiselinu, koja se koristi u kremama protiv akni i drugih kožnih poremećaja.

U beta hidroksilne kiseline spadaju: