Artur Hawkwing

Artur Hokving je imaginarni lik iz serijala epske fantastike Točak vremena. Artur Hokving je rođen nakon Troločkih ratova. Bio je vladar jednog malog kraljevstva. Njegov uspon ka moći počinje nakon što je savladao lažnog Zmaja Gvera Amalasana. Brzo je počeo da pokorava druge zemlje i na kraju je postao gospodar svih zemlja istočno od Aijelske pustare i zapadno od Aritskog okeana. Hokving je stvorio jaku imperiju. Postojao je sistem pravosuđa, razvijena trgovina, veliki prinosi. Pravda je bila zagarantovana svakom. Iako je Hokving uvažavao Aes Sedai, na kraju se okrenuo protiv njih i opsjeo Bijelu kulu, centar moći Aes Sedai. Poslao je svog sina, Lutaira Pendraga, da osvoji zemlje preko Aritskog okeana. Lutair je osnovao cartvo Seanšan, gdje Hokvingova loza i dalje vlada. Nakon smrti Artura Hokvinga, njegovo carstvo se raspalo.