Adila Pašalić-Kreso

Adila Pašalić-Kreso (1944)[1], pedagog, dopisni član ANU BiH.

Adila Pašalić-Kreso
Rođenje (1944-05-18) 18. maj 1944 (78 godina)
Sarajevo, FNRJ

Adila Pašalić-Kreso osnovnu školu (1951-1955) i Klasičnu gimnaziju (1955-1963) završila je u Sarajevu. Studij pedagogije završila je na Odsjeku za pedagogiju Filozofskog fakulteta u Sarajevu 1967. Magistarski rad pod nazivom: Ostvarivanje osnovnoškolske obaveze u Bosni i Hercegovini i porodica, odbranila je na Odsjeku za pedagogiju Filozofskog fakulteta u Beogradu 1977. Na istom fakultetu odbranila je doktorsku disertaciju pod nazivom: Društveni i pedagoški problemi smanjivanja nejednakosti u vaspitanju i obrazovanju mladih 1983. U periodu 1967-1970. radila je u Radničkom Univerzitetu „Đuro Đaković“ u Sarajevu kao saradnik u Centru za obrazovanje mladih. Na Fakultetu političkih nauka u Sarajevu birana u zvanja od asistenta do vanrednog profesora u periodu 1970-1987. Na Filozofskom fakultetu u Sarajevu izabrana je u zvanje vanrednog profesora 1997, a u zvanje redovnog profesora 2003. Predavala je predmete: Opća pedagogija, Porodična pedagogija i Komparativna pedagogija. Obavljala je dužnost šefa Odsjeka za pedagogiju. Kao honorarni nastavnik djelovala je na Prirodno-matematičkom fakultetu, Fakultetu za sport, Fakultetu političkih nauka i na Pedagoškom fakultetu u Sarajevu.

Predmet naučnog interesa su: istraživanja u oblasti porodične/obiteljske pedagogije, komparativna pedagoška istraživanja, pitanja obrazovne politike, interkulturalnog odgoja i pitanja ravnopravnosti djece u obrazovanju. Objavila je preko 100 stručno-naučnih priloga u domaćim i stranim časopisima i zbornicima (Naša škola, Pedagogija, Pedagoška stvarnost, Didaktički putokazi, Current Issues in Comparative Education, International Review of Education, Education Comparéée). Bila je urednik časopisa Porodica i dijete i Opredjeljenja, te član redakcija časopisa Naša škola i Obrazovanje odraslih.

Vodila je organizaciju Svjetskog kongresa komparativnih i internacionalnih pedagoga u Sarajevu 2007. Bila je predsjednica Mediteranskog udruženja komparativnih pedagoga, a od 2007. je potpredsjednica Svjetskog vijeća komparativnih pedagoga (WCCES).

Godine 2008. izabrana za dopisnog člana ANU BiH.

Posebna izdanjaUredi

  • Problemi osnovnog vaspitanja, obrazovanja i porodica, FPN, Sarajevo 1979, 190 str.
  • Nejednakosti u vaspitanju i obrazovanju mladih, Veselin Masleša, Sarajevo 1986, 280 str.
  • Rano učenje ili učenje u funkciji uvećavanja kapaciteta mozga, CZOI, Step by step, Sarajevo 2000, 76 str.
  • Koordinate obiteljskog odgoja – prilog sistemskom pristupu razumijevanja obitelji i obiteljskog odgoja, Jež, Sarajevo 2004, 417 str.

LiteraturaUredi

  • Spomenica 60. godišnjice Filozofskog fakulteta u Sarajevu (1950–2010), Filozofski fakultet, Sarajevo 2010, 240-241.
  • Adila Pašalić-Kreso, ANU BiH, [1]
  • Adila Pašalić-Kreso, [2][mrtav link]

ReferenceUredi