Pedagogija je nastala od grčke riječi paidagogos. Paidagogos je bio rob koji je dijete svog gospodara vodio od kuće do škole, u igri i šetnji. Danas pod pedagogijom podrazumijevamo modernu društvenu znanost koja se bavi problemima proučavanja odgoja i obrazovanja djece i omladine u određenom društvu.

Podjela pedagoških nauka

uredi
 1. Opća pedagogija
 2. Historija pedagogije
 3. Komparativna pedagogija
 4. Predškolska pedagogija
 5. Školska pedagogija
 6. Porodična pedagogija
 7. Andragogija ili adultna pedagogija
 8. Specijalna ili integrativna pedagogija
 9. Pedagogija slobodnog vremena
 10. Industrijska pedagogija
 11. Vojna pedagogija
 12. Religijska pedagogija
 13. Visokoškolska pedagogija
 14. Domska pedagogija
 15. Futuroška pedagogija
 16. Pedagoška metodologija

Odgojna područja

uredi
 1. Intelektualni (umni) odgoj
 2. Radno-tehnički odgoj
 3. Tjelesno-zdravstveni odgoj
 4. Estetski odgoj
 5. Moralni odgoj

Također pogledajte

uredi