3D računarska grafika

(Preusmjereno sa 3D)

3D računarska grafika (ili trodimenzionalna računarska grafika) jeste pojam koji označava različite metode stvaranja i prikazivanja trodimenzionalnih objekata pomoću računarske grafike.

Klasični objekat u 3D računarskoj grafici

PodjelaUredi

3D računarska grafika dijeli se na više područja: modeliranje, tro-dimenzionalne geometrijske transformacije, tro-dimenzionalna vizualizacija, tro-dimenzionalna objekt reprezentacija, i rendering.

UpotrebaUredi

ModeliranjeUredi

Grafičke funkcije za opisivanje sastavnih dijelova slikeUredi

Općeniti softverski paketi za grafičke programe za razliku od paketa za posebnu upotrebu obezbjeđuju biblioteke sa grafičkim funkcijama koje se mogu koristiti u programskim jezicima kao što su C, C++, Java ili Fortran. Funkcije u tipičnim grafičkim bibliotekama uključuju one za opisivanje dijelova slike (prave linije, poligoni, sfere i drugi objekti), štimanja vrijednosti boje, odabir pogleda scene, te podešavanje rotacije i drugih preoblikovanja

Geometrijske transformacijeUredi

Operacije koje primjenjujemo na geometrijski opis objekta da bi ga premjestili, rotirali, promijenili njegovu veličinu ili reflektovali se nazivaju geometrijske transformacije.

3D vizualizacija - 3D ViewingUredi

3D objekt reprezentacijaUredi

Grafički prikaz može sadržavati veliki broj različitih vrsta objekata (geometrijskih modela) sa različitim materijalnih površinama: drveće, cvijeće, papir, čelik, oblake, staklo, plastiku, odjeću, itd.

Metode za određivanje vidljive-površineUredi

Velika pažnja pri dobivanju realističnog grafičkog prikaza se posvećuje određivanju vidljivih površina prikaza sa određene pozicije gledanja.

RenderingUredi

Također pogledajteUredi

Vanjski linkoviUredi