Grafički program

Grafički program je računarski grafički softver koji omogućuje mijenjanje ili pregledanje grafičkih podataka. Računarska grafika se dijeli na dva dijela: rasterska grafika i vektorska grafika. Veoma je bitno savladati ova dva termina da bi se nastavilo daljnje podučavanje na polju računarske grafike.

Više je grafičkih programa koji su samo za vektorsku ili rastersku grafiku, iako ima nekoliko programa koji miješaju to dvoje u jednu zanimljivu cjelinu. Mnogo je jednostavnije pretvoriti vektorsku sliku u rastersku nego li obratno, iako se taj softver usavršava svaki dan. Skoro svaki grafički program ima mogućnost uvoženja ili izvoženja u više grafičkih formata.

Pošto se obično računarska grafika dijela na dva dijela, tako se i grafički programi dijele prema namjeni:

Također pogledajte

uredi

Reference

uredi

Vanjski linkovi

uredi