252. slavna brdska brigada

2. tuzlanska brigada TO formirana je 22. maja 1992. godine u Lipnici kod Tuzle. Pripadala je 2. korpusu Armije RBiH. Tokom rata nazivala se još i 2. motorizovana brigada i 2. brdska brigada. Do 15. septembra 1992. godine brigadom je komandovao Ibrahim Mujezinović, a zatim ga je naslijedio Ramiz Vilić. Brigada je već u julu 1992. godine imala preko 2.000 boraca. Zbog svog ratnog dobrinosa dobila je počasni naziv "slavna" 15. aprila 1993.

2. tuzlanska brigada
2. motorizovana brigada
2. brdska brigada
252. slavna brdska brigada
2.tuzlanska.jpg
Aktivan formirana 22. maj 1992..
Država Republika Bosna i Hercegovina
Grana Kopnena vojska Armije Republike Bosne i Hercegovine
Vrsta pješadija
Dio Drugog korpusa Armije RBiH
Glavno sjedište Tuzla
Komandanti
Ibrahim Mujezinović
Ramiz Vilić

Ratni putUredi

Brigada je nakon formiranja bila angažovana u odbrani Tuzle od napada sa Majevice. U sadjejstvu sa drugim jedinicama, u drugoj polovini juna 1992. godine borci 2. tuzlanske su uspostavili liniju odbrane: Bučje-Nahvioci-Miladići. Brigada se istakla u odbrani Rudnika soli Tetima, kojeg su srpske snage pokušavale zauzeti napadajući pravcem Lopare-Gornja Tuzla-Tuzla. Brigada je tada već imala više bestrzajnih topova te minobacača kalibra 60 i 80 mm. U junu 1992. godine jedan bataljon je učestovao u borbama oko Donje i Gornje Smoluće. Osim odbrane Tuzle od napada iz pravca Majevice, 2. tuzlanska brigada je bila angažovana i na drugim ratištima. Pogotovo je značajan njen doprinos u odbrani Gradačca. Njeni pripadnici odlazili su i na brčansko, teočansko, olovsko, visočko i vozućko ratište. Alija Izetbegović je 13. oktobra 1992. godine posjetio borce 2. tuzlanske brigade na njihovim položajima na Majevici i pri tom izrazio zadovoljstvo zatečenim stanjem.

LiteraturaUredi

  • Dževad Pašić (1996). Zemlja između istoka i zapada. Tuzla: Bosnia Ars Tuzla.