148. viteška lahka brigada

148. viteška lahka brigada vojna je jedinica koja je tokom rata u Bosni i Hercegovini djelovala u sastavu Prvog i Šestog korpusa Armije Republike Bosne i Hercegovine.

148. viteška lahka brigada
Osnovana 27. augusta 1992. kao 1. fočanska brigada
Država Republika Bosna i Hercegovina
Grana Kopnena vojska Armije Republike Bosne i Hercegovine
Vrsta pješadija
Dio Prvog i Šestog korpusa Armije RBiH

Formirana je na slobodnoj fočanskoj teritoriji 27. augusta 1992. kao 1. fočanska brigada. U njen sastav ušli su već postojeći bataljoni: Jahorinski, Fočanski i Bataljon Sutjeska. 22. marta 1993. od 1. fočanske brigade i jedinica Općinskog štaba odbrane Trnovo formirana je 81. brdska brigada. Tokom borbi za Igman, brigada 23. jula 1993. biva izdvojena iz sastava 81. brigade u 82. brdsku brigadu. U augustu 1993. ulazi u sastav 6. korpusa. Početkom 1994. vraćena je u sastav 1. korpusa i do kraja godine bila je dio Operativne grupe 1 Pazarić. Početkom 1995. ušla je u sastav 14. divizije, a 28. januara dobila je ime 182. lahka brigada. Počasni naziv viteška dobila je na treću godišnjicu svog postojanja. Po završetku rata, 25. decembra dobija ime 148. viteška lahka brigada.

Zlatnim ljiljanom, najvišim ratnim priznanjem, odlikovano je 19 pripadnika brigade.

LiteraturaUredi

  • Smail Čekić i grupa autora (2017). Prvi korpus Armije Republike Bosne i Hercegovine (1. izd.). Sarajevo: Institut za istraživanje zločina protiv čovječnosti i međunarodnog prava Univerziteta u Sarajevu. ISBN 978-9958-028-25-0.