Žitije svetog Nikona Metanoita

Nikon Metanoit je rođen u prvoj polovini 10. vijeka u oblasti teme Armenijaka. Bio je sin visokog bizantskog dužnosnika, ali ipak se opredjelio za monaški život. Smjestio se u manastir Hrisopetri na granici između Ponta i Paflagonije. Proveo je na tom području isposničkih 12 godina, a onda, 961, prelazi na Krit gdje među Arabljanima djeluje kao hrišćanski misionar. Kasnije prelazi u Grčku, a najviše se zadržava u Sparti. Umro je 26.11. 998.

Ikona na kojoj je prikazan Nikon Metanoit

Žitije Nikona Metanoita napisao je polovinom 12. vijeka nepoznati autor, najvjerovatnije iguman Nikonovog manastira. Ovo žitije je interesantno za historiju slavenskog svijeta zbog informacija o Slavenima na području Grčke. Žitije je u 16. vijeku na latinski jezik preveo jeziuta Jakov Sirmondo.

Vanjski linkoviUredi