Zeta potencijal

Zeta potencial je naučni termin za elektrokinetski potencijal u koloidnim disperzijama.[1]. U literaturi hemije koloida obično se označava grčkim slovom zeta (ζ), iz čega slijedi ζ-potencijal . Po teorijskom gledištu, zeta potencijal je električni potencijal u međupovršinskoj dvoslojnoj (DL) lokaciji klizajuće ravni u odnosu na tačku glavnine tekućine, dalje od sučeljavanja. Drugim riječima, zeta potencijal je razlika potencijala između disperzije srednjeg i stacionarnog sloja fluida pričvršćenog za dispergirane čestice.

Ionske koncentracije i razlika potencijala kao funkcija udaljenosti od naelektrisanih čestica raspršenih u disperziji medija

Zeta potencijal je uzrokovan neto električnim nabojem sadržanim u regiji omeđenoj klizajućom ravni, a također ovisi i o njenoj lokaciji. U širokoj je upotrebi za kvantifikaciju veličine naboja. Međutim, zeta potencijal nije jednak Sternovom potencialu ili površinskom električnom potencijalu u dvosloju, jer su ovi su definisani na različitim lokacijama. Takve pretpostavke jednakosti treba primijeniti s oprezom. Ipak, zeta potencijal je često jedini dostupni put za definiranje svojstava dvosloja.[2]

Zeta potencijal je ključni pokazatelj stabilnosti koloidnih disperzija. Njegova magnituda ukazuje na stepen elektrostatske odbojnosti između susjednih, slično nabijenih čestica u otopini. Za molekule i čestice koje su dovoljno male, visok zeta potencijal postiže stabilnost, odnosno rastvor ili disperzija će odoljeti agregaciji. Kada je mali potencijal, snaga vezivanje može biti duža od odbijanja i disperzija može narušiti i flokulirati. Dakle, koloidi sa visokim zeta potencijalom (negativnim ili pozitivnim) su električno stabilizujući, dok oni sa niskim imaju tendenciju da zgrušavanja ili flokuliracije, kao što je navedeno u narednoj tabeli.

Zeta potencijal [mV] Stabilnost i ponašenje koloida
0 − ±5, Brza koagulacija ili flokulacija
±10 − ±30 Početna nestabilnost
±30 − ±40 Srednja stabilnost
±40 − ±60 Dobra stabilnost
Više od ±61 Odlična stabilnost

Također pogledajte uredi

Reference uredi

  1. ^ Definition of electrokinetic potential in "IUPAC. Compendium of Chemical Terminology", 2nd ed. (the "Gold Book");Kompletiranje: McNaught A. D., Wilkinson A. Blackwell Scientific Publications, Oxford (1997). XML on-line corrected version: http://goldbook.iupac.org (2006-); Nic M., Jirat J., Kosata B.; Kompletiranje:Jenkins A.. ISBN 0-9678550-9-8. doi:10.1351/goldbook
  2. ^ Kirby B. J. (2010): Micro- and nanoscale fluid mechanics: Transport in microfluidic devices. Cambridge University Press, Cambridge, ISBN 978-0-521-11903-0.http://www.kirbyresearch.com/textbook