Zastava Kenije je prvi put postavljena 12. decembra 1963.

Državna Zastava Kenije, omjer 2:3

Crna pruga je simbol naroda koji tu živi, crvena simbolizira krv prolivenu u borbi za nezavisnost, a bijela predstavlja mir. U centru se nalazi tradicionalni Mesejanski štit sa dvije sfere. On je simbol odbrane svega što ova zastava predstavlja, zato i nosi iste boje kao i zastava.