Programer

osoba koja piše računarski softver

Programer je zanimanje koje uključuje zadavanje niza instrukcija u formaliziranom programskom jeziku koji se koristi na računarima koji u ovisnosti o sadržaju instrukcije obavlja neku radnju.

Niz instrukcija se zove izvorni kod programa.

Danas se najčešće programiraju elektronički računari iako je moguće programirati i mehaničke uređaje kao što su posebni klaviri, šivaći strojevi i drugi elektro-mehanički uređaji. Također, veliku primjenu programiranja u zadnjih 20 godina nalazimo u mašinskoj industriji na NC mašinama a poslije i na CNC mašinama.