Ukrina je desna pritoka Save, čiji se cjelokupni sliv nalazi u Bosni i Hercegovini, između donjih tokova Vrbasa i Bosne.[1] Nastaje spajanjem Velike (53 km) i Male Ukrine (37 km). Velika Ukrina izvire na sjeveroistočnim padinama Uzlomca na približno 520 m nadmorske visine, a Mala na padinama Borja. Do spajanja u Kulašima Velika Ukrina prima desnu pritoku Šnjegotinu, a Mala Radnju. Nakon mjesta spajanja najveća desna pritoka Ukrine jest Ilova, a lijeva Vijaka. Duga je približno 120 km, a njeno slivno područje pokriva otprilike 1.516 km2. U Savu se ulijeva tri kilometra sjeverno od naselja Koraće, odnosno isto toliko južnije od prisavskog sela Kaniža, a desetak kilometara jugozapadno od Bosanskog Broda.

Ukrina
Stari mlin na Ukrini
Države Bosna i Hercegovina
Dužina120 km
UšćeSava
SlivCrnomorski
Površina sliva1.515 km2
PritokeIlova, Vijaka

Nekoliko kilometara južnije od Novog Sela iz matice se odvaja rukavac koji se u Savu ulijeva ispod prekosavskog (hrvatskog) mjesta Klakara, odnosno između Liješća i Brusnice Velike, na bosanskohercegovačkoj obali Save (sjeverozapadno od posavske uzvisine Vučjak – 359 m).[2][3][4][5]

Desetak kilometara prije ušća u Savu na njenim obalama leži grad Derventa. To je ujedno i jedino urbano naselje u njenom toku[6].

Reference

uredi
  1. ^ * http://www.bistrobih.ba/nova/rijeka-ukrina/
  2. ^ http://www.kartabih.com/
  3. ^ Vojnogeografski institut: Prnjavor (list karte 1:100.000, izohipse na 20 m), Vojnogeografski institut, Beograd, 1955.
  4. ^ Spahić M. et al. (2000): Bosna i Hercegovina (1:250.000), "Sejtarija", Sarajevo.
  5. ^ Mučibabić B. (ur.): Geografski atlas Bosne i Hercegovine, Geodetski zavod Bosne i Hercegovine, Sarajevo, 1998; ISBN 9958-766-00-0.
  6. ^ *http://www.ukrina.ba/index.php?option=com_content&view=article&id=19&Itemid=27 Arhivirano 21. 2. 2015. na Wayback Machine