Teorija zavjere

Ubistvo Lee Harvey Oswalda je jedno od najčešćih tema konspirativnih teorija

Konspirativna teorija ili teorija zavjere je pokušaj da se objasni krajnji razlog nekog događaja (obično političkog, socijalnog ili historijskog događaja) kao tajan i obično zavaravajući plan tajnog udruženja moćnih osoba (često opisanih kao "moćna elita") te negira da je događaj rezultat direktne aktivnosti ili pak prirodi događaj.

Iako u historiji nerijetko postoje kriminalna djela koja su počinili grupe ljudi (konspiratori) izraz "konspirativna teorija" se obično koristi u akademskim krugovima i u popularnoj kulturi da se opišu vrsta folklora sličnim urbanim legendama. Konspirativne teorije imaju određene ispravne oblike u svojoj naraciji ali su obično iste nastale kroz naivne metodološke greške. Termin se također koristi u negativnim konotacijama kad se želi objasniti i odbaciti neispravan, paranoičan i nevjerovatan trač. Većina ljudi koji nazivaju svoje teorije konspiratornim obično odbijaju da se teorija može svrstati u takvu vrstu negativnih konotacija.

Teme često izložene konspirativnim teorijamaUredi

Također pogledajteUredi