FBI (Federal Bureau of Investigation) je federalna istražna agencija Ministarstva pravosuđa Sjedinjenih Američkih Država.

FBI

Trenutno, FBI ima istražnu jurisdikciju nad kršenjem više od 200 kategorija federalnih (saveznih) zakona, i jedina osim Šerifske službe Sjedinjenih država ima jurisdikciju za krivično gonjenje prekršilaca zakona na cijeloj teritoriji zemlje (Ona je de fakto vodeća agencija za sprovođenje zakona vlade Sjedinjenih Država). Moto biroa je "Vjernost, hrabrost, poštenje". Počeli su sa radom 1908. godine kao Biro za istrage (Bureau of Investigation (BOI)), a 1935 su promijenili ime u Federalni istražni biro (FBI).

J. Edgar Hoover, tada direktor BOI-a , je postao prvi FBI direktor. Bio je na ovoj poziciji duže od svih FBI ostalih direktora. On je također zaslužan za mnoga poboljšanja i izmjene koje je unio u rad biroa, čime je od FBI-a stvorio vodeću kriminalističku agenciju u svijetu.[potreban citat] Edgar Hoover je izgradio FBI Akademiju, i Kriminalističko-pravni servisno-informacioni kompleks, koji služi kao glavna podrška svim kancelarijama FBI-a, koje su razmještene po cijeloj zemlji.