Sveto Trojstvo

(Preusmjereno sa Sveta Trojica)

Sveto Trojstvo je kršćansko učenje koje uči da postoji samo jedan Bog koji se sastoji od tri božanske osobe: Oca, Sina (Isusa Krista) i Duha Svetog. Ovakvo vjerovanje je prihvaćeno na Prvom nikejskom saboru, vjerujući da je to vjerovanje ispovijedao sam Krist. Kršćani dokaz za ovo vide u Bibliji: "Kad se krstio sav narod, krstio se i Isus. I dok se molio, rastvori se nebo, siđe na njeg Duh Sveti u tjelesnom obličju, poput goluba, a glas se s neba zaori: 'Ti si Sin moj, Ljubljeni! U tebi mi sva milina!' (Luka 3:21–22)".

"Sveto Trojstvo", Luca Rossetti da Orta, 1739.

Danas najveće kršćanske crkve prihvataju o ovo dogmu (katolička, pravoslavna, protestantska).

Ne prihvataju je manje kršćanske zajednice kao što je arijanci, unitarijanci i Jehovini svjedoci.

Vanjski linkovi

uredi