Sumrak

Sumrak (suton) je vrijeme između zore i izlaska Sunca, te vrijeme između zalaska Sunca i sutona. U to vrijeme, Sunčeva svjetlost se raspršuje u gornjim slojevima atmosfere i pri tome osvjetljava niže slojeve atmosfere. Zbog toga Zemlja nije u potpunosti osvijetljena sunčevim svjetlom, niti je u potpunom mraku. U to vrijeme se Sunce ne može vidjeti, jer se nalazi ispod horizonta. Zbog neobične, romantične kvalitete ambijenta svijetla u ovo vrijeme, sumrak je omiljen motiv fotografa i slikara, koji ga još nazivaju i "plavim satom" ili "slatkim svjetlom", zbog izraza u francuskom jeziku "l'heure bleue". Sumrak je, tehnički definisan, kao period prije izlaska Sunca kao i nakon zalaska Sunca, tokom kojeg postoji prirodno svijetlo, koje pružaju viši slojevi atmosfere. Oni ga primaju direktno od Sunca, te ga dijelom reflektuju prema Zemljinoj površini.

Sumrak na pučini
Sumrak na pučini
Sumrak na pučini